Buitengewoon goede hulpverlening

Proefwonen

Per 9 mei 2019 heeft UnLimiteD de licentie proefwonen ontvangen.

KTO 2018 UnLimiteD B.V.

Ook dit jaar is er een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen. Het onderzoek is afgenomen bij 50% van onze klanten. Hieronder volgen de resultaten: 95-100% van de klanten is zeer tevreden over de diensten van Unlimited en haar hulpverleners. 75% weet niet of Continue reading

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, ook voor UnLimiteD. De regels dwingen de zorgverlener om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van klanten, juist Continue reading

Divisie ForZo/JJI

UnLimiteD heeft per 1-1-2018 een contract voor Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (Divisie ForZo/JJI).