Over UnLimiteD

UnLimiteD is een HKZ gecertificeerde, AWBZ erkende ambulante hulpverleningsorganisatie werkzaam in Groningen, Drenthe en Friesland. 
UnLimiteD is ontstaan uit een particulier initiatief en vanuit de gedachte dat jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met de juiste begeleiding in staat zijn om een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven te leiden binnen de maatschappelijke en sociale samenleving. UnLimiteD is gespecialiseerd in jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met een achterstand en/of problemen op één of meerdere leefgebieden.

Lees meer

Aanmelden voor buitengewone hulpverlening

Aanmelden

Buitengewone hulpverlening bij

Lichamelijke en psychische gezondheid

Grensoverschrijdend gedrag

Hulp bij een verslaving

Ondersteuning bij vrije tijd besteding

Wonen, samen zoeken naar een plek

Relatie ondersteuning

Contact opnemen met een buitengewone hulpverlener

Contact