UnLimiteD is een gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulp en WMO 18+ in de gemeente Groningen, Westerkwartier & Midden Groningen, Noord en midden-Drenthe en DForZo.

UnLimiteD werkt niet met wachtlijsten.

UnLimiteD is ontstaan uit een particulier initiatief. Vanuit de gedachte dat jongeren, volwassenen en gezinnen die problemen ervaren met de juiste begeleiding in staat zijn om een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven te leiden. 

Missie

De missie van UnLimiteD is de door haar omgeschreven doelgroep zorg en begeleiding te bieden zo lang nodig is om weer naar wens te kunnen functioneren. Hierbij staan openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop. Iedereen die aanklopt bij UnLimiteD krijgt direct hulp. Financiën zijn hierbij niet bepalend. UnLimiteD werkt niet met wachtlijsten.

Dit is waarvoor UnLimiteD staat:

  • Kleinschalig en goed toegankelijk; UnLimiteD werkt vanuit een goed bereikbaar kantoor in Groningen. Iedereen, van klant tot professional, is welkom
  • Deskundige en gemotiveerde medewerkers. De medewerkers zijn goed getraind en erg begaan met de klant
  • Persoonlijke aanpak
  • Zorg op maat. De klant kan rekenen op hulp die gericht is op zijn of haar specifieke zorgvraag. De begeleiding is op Hbo-niveau. De medewerkers van UnLimiteD doen er alles aan om stappen vooruit te komen met de klant. Deze stappen worden geëvalueerd op de voorgeschreven wijze
  • Flexibel
  • Creativiteit op gebied van vraag en aanbod; UnLimiteD is sterk in het zien van kansen en uitdagingen en is creatief in het vinden van oplossingen
  • Grote kennis van de sociale kaart

Visie

Het uitgangspunt is kijken naar wat er wel goed gaat en dit uitbouwen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de hiervoor geldende normen in de maatschappij, maar ook naar de kansen en wensen van de klant. De benadering is altijd positief. Meerdere problemen worden tegelijk aangepakt. De zorgverlening richt zich op alle leefgebieden. Er wordt nauw samengewerkt en afstemming gezocht met andere instanties. 

Laagdrempelig

We zijn 24/7 bereikbaar en klanten zijn altijd welkom in ons pand.

Oplossingsgericht 

We werken met wat er op het moment is, gericht op een gewenste toekomst. De klant kent zijn of haar situatie en wensen het beste. We werken samen met de klant aan realistische en nuttige oplossingen.

De klant houdt zijn of haar verantwoordelijkheid en heeft de regie over zijn of haar leven.

Positieve benadering

UnLimiteD stimuleert het samenwerken met de klant. Met als basis wederzijds respect. Belangrijk is aanmoedigen, trots op de klant zijn, uitnodigen om stappen te zetten, motiveren en complimenteren.

Outreachend 

Klanten met meervoudige problemen hebben te maken met een combinatie van materiële, psychosociale, fysieke en psychiatrische problemen die op elkaar inwerken. Het effect van een meervoudige problematiek en verharding van de maatschappij is dat de klant “door de bomen het bos niet meer ziet”. Dit vergroot de kans op een sociaal isolement.

Outreachend werken is het vergroten van de kansen op sociaal herstel en zelfstandigheid van mensen in een kwetsbare positie. Mensen die vaak buiten beeld blijven. Wij zoeken de klant actief op en zijn laagdrempelig in het contact. Uitgangspunt is het kijken naar wat er wel goed gaat en dit uitbouwen. En samen actief problemen aanpakken.

 

UnLimiteD heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Bij klachten kan u mailen naar klachtencommissieuld@gmail.com

In mei 2020 heeft UnLimiteD het certificaat ISO 9001 behaald met als toepassingsgebied Ambulante hulpverlening aan jongeren, volwassenen en multiprobleem gezinnen met een achterstand en/of problemen op één of meerdere levensgebieden. Het kwaliteitsmanagementsysteem van UnLimiteD en de toepassing ervan voldoet aan de clausules van ISO 9001 (2015).

Sinds 29 juli 2014 is UnLimiteD een AWBZ – erkende organisatie. Op het gebied van kwaliteit zien wij het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 als een richtlijn voor ons handelen om onze doelen te bereiken.