UnLimiteD is een gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulp en WMO 18+ in de gemeente Groningen, Westerkwartier & Midden Groningen, Noord en midden-Drenthe en DForZo.

Elke verwijzer kan een klant aanmelden bij UnLimiteD. Natuurlijk kan een klant zichzelf ook aanmelden. Na een kennismaking wordt samen met de klant en eventueel de verwijzer besloten of de klant op zijn/haar plek is bij UnLimiteD. Ook zonder financiering wordt de hulpverlening direct opgestart.

UnLimiteD hanteert geen wachtlijsten. Als een indicatie is beëindigd blijft UnLimiteD nazorg verlenen.

UnLimiteD richt zich op jongeren en volwassenen vanaf 13 jaar, met problemen op een of meerdere leefgebieden.

UnLimiteD heeft de overtuiging dat iedere klant, ongeacht huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, met of zonder lichamelijke of geestelijke beperking, met of zonder strafblad, recht heeft op een toekomstperspectief.

Contra-indicaties voor aanmelding

  • UnLimiteD is niet gespecialiseerd in hulpverlening aan kinderen. UnLimiteD begeleidt wel gezinnen met kinderen
  • Acute, psychologische en/of psychiatrische problematiek waarbij behandeling of opname geïndiceerd is. Zodra iemand weer wat stabieler is op dat vlak kan UnLimited altijd meedenken
  • UnLimiteD heeft geen plaatsen voor begeleid wonen/beschermd wonen
  • UnLimiteD heeft geen dagbestedingsplekken

Verder:

  • Streven we ernaar dat geen enkele klant zonder onderdak, eten en/ of geld zit
  • Is UnLimiteD, door haar aanpak, geschikt voor klanten met multiproblematiek
  • Kunnen organisaties en klanten UnLimiteD altijd bellen voor consultatie en advies
  • Kan iedereen binnen lopen zonder afspraak op onze locatie van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur 
  • Zijn we 24/7 bereikbaar