KTO 2019 UnLimiteD B.V.

Ook dit jaar is er een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen. Het onderzoek is afgenomen bij 80% van onze klanten. Hieronder volgen de resultaten: 95-100% van de klanten is zeer tevreden over de diensten van Unlimited en haar hulpverleners. 65 % weet niet of de website een goed beeld geeft van de diensten en of het overzichtelijk is.…

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, ook voor UnLimiteD. De regels dwingen de zorgverlener om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van klanten, juist nu veel informatie gedigitaliseerd is.