Forensische zorg

UnLimiteD heeft zich in april 2022 ingeschreven betreft de verlenging van Forensische zorg. UnLimiteD is blij te vermelden dat de uitkomst van de verlenging positief is en blijvend zorg mag verlenen aan Justitiabelen voor de komende 6 jaar.

Update Maatregelen 15-12-2020 t/m 19-01-2021

Zoals bekend zijn er nieuwe maatregelen van kracht van 15-12-2020 t/m 19-01-2021. UnLimiteD blijft in de lucht en zal ook op huisbezoeken blijven gaan. Voordat de huisbezoeken aan zal er een risico-inventarisatie plaatst vinden. Stel huisbezoek is niet mogelijk, dan zal UnLimiteD altijd creatief zijn om het contact met de cliënt wel te houden. Tevens…