Forensische zorg

UnLimiteD heeft zich in april 2022 ingeschreven betreft de verlenging van Forensische zorg. UnLimiteD is blij te vermelden dat de uitkomst van de verlenging positief is en blijvend zorg mag verlenen aan Justitiabelen voor de komende 6 jaar.

Update Maatregelen 15-12-2020 t/m 19-01-2021

Zoals bekend zijn er nieuwe maatregelen van kracht van 15-12-2020 t/m 19-01-2021. UnLimiteD blijft in de lucht en zal ook op huisbezoeken blijven gaan. Voordat de huisbezoeken aan zal er een risico-inventarisatie plaatst vinden. Stel huisbezoek is niet mogelijk, dan zal UnLimiteD altijd creatief zijn om het contact met de cliënt wel te houden. Tevens…

Cliënttevredenheidsonderzoek 2020

In 2020 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatst gevonden onder 75% van UnLimiteD haar cliënten. De uitkomst hiervan treft u hieronder.   88% van de klanten is zeer tevreden over de diensten van Unlimited en haar hulpverleners. 8% weet niet of klachten goed en snel worden afgehandeld.  4% vindt het niet (altijd) prettig als er een…