Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, ook voor UnLimiteD. De regels dwingen de zorgverlener om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van klanten, juist nu veel informatie gedigitaliseerd is.